Menu
  • Podporujeme vzdelávanie študentov

Autocentrum motivuje a pomáha vzdelávať študentov

Firma Autocentrum v spolupráci s Obchodnou Akadémiou v Rožňave plánuje spustiť projekt duálneho vzdelávania pre študentov, ktorý chcú nájsť uplatnenie priamo v praxi. Ako firma sme sa rozhodli, že podporíme mladých, kreatívnych, usilovných a akčných študentov v ich plánoch do budúcnosti.

Žiaci OA v Rožňave nám neustále dokazujú ich snahu a taktiež svoje úspechy.

Chceli by sme týmto žiakom úprimne zablahoželať za ich úspech na Vianočných trhoch cvičných firiem, ktorý sa konal 07. decembra 2018 v Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou . Ako novovzniknutá cvičná firma AUTOCENTRUM OA, s. r. o. z Obchodnej akadémie v Rožňave, žiaci na veľmi vysokej úrovni vyhrali súťaž Naj prezentácia cvičnej firmy. Prezentovanie prebiehalo v slovenskom a anglickom jazyku.

Žiaci na tomto Vianočnom veľtrhu načerpali potrebné skúsenosti nato, aby uspeli na veľtrhu cvičných firiem v Prahe. Budeme im držať palce a priať čo najviac úspechov na tomto medzinárodnom podujatí.

,,Od začiatku školského roka žiaci zvládli okrem tvorby podnikateľského plánu, podpísania spoločenskej zmluvy, ohlásenia živnosti, zápisu do obchodného registra, registrácie na daňovom úrade v Slovenskom centre cvičných firiem, otvorenia bankového účtu aj prípravu loga, sloganu, slovenského a anglického katalógu, vyhotovenie webovej stránky, prípravu propagačných materiálov, zostavenie firemnej pečiatky, nácvik obchodovania a vyrobenie materiálov do výstavného stánku. ” ( zdroj : http://www.oarv.sk/foto/2018/Vianocny_veltrh_CF_2018/index2.html)

 

Autocentrum sa snaží podporiť vyučovací proces, poskytnúť žiakom praktické skúsenosti, ktoré načerpajú priamo v praxi s klientmi, pracovníkmi Autocentra, získajú zručnosti a predstavu o reálnom vykonávaní povolaní.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto podujatí, priebehu vzdelávania v praxi či úspechoch študentov, navštívte stránky Obchodnej Akadémie v Rožňave, a možno aj vaše deti zaujmú plánované a prebiehajúce akcie.

Dajme študentom možnosť študovať kvalitne a na kvalitných školách 🙂