• Značka Hy­un­dai do­siahla na Slo­ven­sku veľmi úspešný rok. 7 657 vo­zi­diel si na­šlo no­vých zá­kaz­ní­kov
  • Akýmsi ví­ťa­zom z port­fó­lia sa stal Tuc­son, ktorý do­stal ti­tul najp­re­dá­va­nej­šie SUV za rok 2018
  • Po­zor­nosť ve­rej­nosti, či no­vi­ná­rov si uchma­tol aj hot-hatch i30 N
  • Ten sa stal najp­re­dá­va­nej­ším vo­zid­lom v da­nom seg­mente